Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 25 din 12 iulie 2006  Referitor la: aprobarea asocierii Consiliului Local al orașului Piatra Olt cu Consiliul Județean Olt, cu Consiliul Local Slatina, cu Consiliul Local Caracal, cu Consiliul Local Corabia, cu Consiliul Local Balș, cu Consilul Local Scornicești cu Consiliul Local Drăgănești Olt, cu Consiliul Local Potcoava, în scopul finanțării Operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică, apă și apă uzată în județul Olt.

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Referitor la: aprobarea asocierii Consiliului Local al orașului Piatra Olt cu Consiliul Județean Olt, cu Consiliul Local Slatina, cu Consiliul Local Caracal, cu Consiliul Local Corabia, cu Consiliul Local Balș, cu Consilul Local Scornicești cu Consiliul Local Drăgănești Olt, cu Consiliul Local Potcoava, în scopul finanțării Operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică, apă și apă uzată în județul Olt.


Expunere de motive:

Necesitatea gestiunii în comun a Serviciului comunitar de utiltate publică apă și apă uzată, aflat în prezent sub autoritatea fiecărei localități, este impusă de Direcția Uniunii Europene privind acordarea fondurilor externe nerambursabile pentru finanțarea investițiilor din sistemele publice de alimentare cu apă.

În acest sens, se impune asocierea Consiliului local al orașului Piatra Olt cu Consiliul Județean Olt, cu Consiliul Local Slatina, cu Consiliul Local Caracal, cu Consiliul Local Corabia, cu Consiliul Local Balș, cu Consilul Local Scornicești cu Consiliul Local Drăgănești Olt, cu Consiliul Local Potcoava.

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 5570 din 10.07.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

 • Acordul de implementare pentru Măsura ISPA nr.2003/RO/16/P/PA/01345 ,,Asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul de mediu’’;

 • Acordul cadru între Comisia Europeană și Guvernul României pentru executarea măsurilor finanțate în România în cadrul programului de Asistență al Comunității Europene;

 • Memorandumul de Finanțare privind asistența financiară nerambursabilă contractată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre – aderare între Guvernul României și Comisia Europeană;

 • Acordul cadru de Finanțare între Oficiul de Plăți și Contractare PHARE și Fondul Național – Măsura ISPA nr.2003/RO/16/P/PA/012 ,,Asistența tehnică pentru întărirea capacității instituționale a beneficiarilor finali ISPA în sectorul de apă și apă uzată în România’’, între Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

 • Legea nr.326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală;

 • O.G. nr.32/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de apă și canalizare;

 • O.U.G. nr.45/2003, art.31, alin,1, privind finanțele publice;

 • H.G. nr.246/2006, pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor de utilitate publică;

 • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local;

 • În temeiul art.38 (2) lit. I), j) și y) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată

 • În temeiul art. 46 (1) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PIATRA OLT

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al orașului Piatra Olt cu Consiliul Județean Olt, cu Consiliul Local Slatina, cu Consiliul Local Caracal, cu Consiliul Local Corabia, cu Consiliul Local Balș, cu Consilul Local Scornicești cu Consiliul Local Drăgănești Olt, cu Consiliul Local Potcoava, în scopul finanțării Operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică, apă și apă uzată în județul Olt.

Asocierea se constituie pe bază de contract și va fi reprezentată de un Comitet de Asociere.

Art.2. Consiliul Local al orașului Piatra Olt desemnează pe domnul UDRESCU TUDOR – primarul orașului Piatra Olt, pentru semnarea Contractului de Asociere.

Art.3. Consiliul Local al orașului Piatra Olt numește titularul și suplinitorul său în Comitetul de Asociere, astfel:

 • UDRESCU TUDOR – Primarul orașului Piatra Olt – titular – membru

 • MIOC TEODOR - Șef birou URBANISM - suplinitor - membru

Art.4. Persoanele nominalizate să reprezinte Consiliul Local al orașului Piatra Olt vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Olt, Primarul orașului Piatra Olt și persoanelor fizice și juridice interesate.

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc1.jpg


parc8.jpg


palatul.jpg


parc3.jpg


gradinita2.jpg


sport3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.