Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 22 din 15 iunie 2006  Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului ,,Extindere alimentare cu apă în satele din orașul PIATRA OLT’’

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului

,,Extindere alimentare cu apă în satele din orașul PIATRA OLT’’Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr.4808/15.06.2007

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările,

Analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Givernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural,precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității proiectelor,

Luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea oportunității roiectelor

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general pentru obiective de investițiiși lucrări de investiții

Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici ai proiectului ,,Extindere alimentare cu apă în satele din orașul Piatra Olt’’

Având în vedere prevederile art.38 alin (2) lit.c), f), l) și m), art.68 alin.(1) lit.b) precum și pe cele ale art.128 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările,


Consiliul Local al orașului Piatra Olt

adoptă prezenta hotărâre


Art.1. Pentru proiectul ,,Extindere alimentzare cu apă în satele din orașul Piatra Olt’’ pentru care se solicită finanțarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural, instituit prin Ordonanța Guvernului nr.7/2006, se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici, menționați în continuare:

  1. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 3.969.635 lei

  2. Amplasament: satele Piatra, Criva de Jos, Criva de Sus și Enoșești din orașul Piatra Olt, județul Olt

  3. Capacități – rețeaua de distribuție alimentare cu apă din polietilena de înaltă densitate cu următoarele diametre și lungimi:

Dn = 160 mm L = 5.400 ml

Dn = 100 mm L = 4.800 ml

Dn = 75 mm L = 13.000 ml

Art.2. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare pentru acesta se suportă din venituri proprii bugetului local și / sau credite.

Art.3. Se ia act de Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al Consiliului Local al orașului Piatra Olt, prevăzută în anexă.

Art.4. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Consiliului Local al orașului Piatra Olt.

Presedinte de sedinta,

Constantin TRIȚĂ

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc5.jpg


sport1.jpg


parc6.jpg


parc8.jpg


palatul.jpg


parc7.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.