Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 21 din 16 iunie 2006  Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

 • Adresa Consiliului Județean Olt nr.3455/25.05.2006 și adresa nr.3462/25.05.2006;

 • Raportul de specialitate nr. 212/12.06.2006, al Compartimetului Contabilitate;

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Prevederile Legii 511/2004, privind bugetul de stat

 • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin.2 lit. ‚,d’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2006 cu suma de 55 mii lei RON, după cum urmează:

 1. TOTAL VENITURI ..............................................................................55 mii lei RON

din care:

 • Sume defalcate din TVA .................................................................... 15 mii lei RON

 • Sume alocate de Consiliul Județean Olt ........................................... 15 mii lei RON

 • Venituri proprii ................................................................................... 25 mii lei RON

 1. TOTAL CHELTUIELI .............................................................. 55 mii lei RON

din care:

 1. Cap. 51.02 ,,Autorități publice’’ ........................................................... 25 mii lei RON

din care:

 • Cheltuieli de personal ....................................................................... 2 mii lei RON

 • Cheltuieli materiale ........................................................................... 18 mii lei RON

 • Cheltuieli de capital ......................................................................... 5 mii lei RON

b) cap. 65.02 ,, Învățământ’’ ........................................................... 20 mii lei RON

din care:

 • Cheltuieli de personal ....................................................................... 15 mii lei RON

 • Cheltuieli materiale ........................................................................... 5 mii lei RON

c) cap. 84.02 ,, Transporturi’’ ........................................................... 10 mii lei RON

din care:

 • Cheltuieli de capital ......................................................................... 10 mii lei RON

Art.2. Se aprobă ,,Lista de investiții’’ cu suplimentarea sumei de 15 mii lei, din care

 1. Cap. 51.02 ,,Autorități publice’’ ........................................................... 5 mii lei RON

din care lucrări noi (acoperiș) ................................................ 5 mii lei RON

b) cap. 84.02 ,, Transporturi’’ ........................................................... 10 mii lei RON

din care:

 • Subcapitol ,,Drumuri și poduri’’........................................................... 10 mii lei RON

Lucrări noi ,,Trotuare și șanțuri’’ ........................................................ 10 mii lei RON

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Direcția Generală Finanțelor Publice Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Trezoreriei Slatina

Presedinte de sedinta,

Constantin TRIȚĂ

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport1.jpg


anl.jpg


parc6.jpg


sport3.jpg


scoala.jpg


spectacol.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.