Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 19 din 25 mai 2006  Cu privire la : abrogare art.6 alin (1) din anexa B (animale) din HCL nr.5 din 27.02.2006, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : abrogare art.6 alin (1) din anexa B (animale) din HCL nr.5 din 27.02.2006, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 2006


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 3911/15.05.2006 al Biroului administrație publică locală;

 • Prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, modificată;

 • Dispozițiile HG nr.1099/2001, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001;

 • Legea nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Avizul favorabil al Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin.2, lit. ,,s’’ din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se abrogă art.6 alin. (1) din HCL nr.5 din 27.02.2006, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 2006.

Art.2. Se modifică venitul lunar la punctul 6 anexa B (Animale), de la 169 lei la 103,8 lei, conform calculului din anexă la Hotărâre.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Comisiilor din cadrul Consiliului Local

 • Compartimentelor interesate

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 

 ANEXĂ la Hotărârea nr.19/2006

S-au avut în vedere următoarele:


De la una vacă lapte 8 luni lapte/an


 1. Venituri / an

 • 3000 l lapte/an - rezultă 8 luni = 2000 l

 • 2000 l lapte x 15 lei/l = 3000 lei

 • Subvenție pentru vacă = 200 lei

 • Subvenție pentru vițel = 200 lei

TOTAL VENITURI = 3400 lei

 1. Cheltuieli cu întreținerea

 • 7 luni stabulație

 • FAN: 3kg/zi x 1,2 lei/kg x 30 zile = 108 lei x 7 luni = 756 lei

 • GROSIERE 10 kg/zi x 0,32 lei/kg x 30 zile = 96 lei x 7 luni = 672 lei

 • CONCENTRATĂ 1 kg/zi x 2 lei/kg x 30 zile = 60 lei x 7 luni = 420 lei

 • 5 luni pășune = 307 lei

TOTAL CHELTUIELI = 2155 lei


VENIT NET/VACĂ LAPTE: 3400 – 2155 =1245 lei

1245 : 12 luni = 103,75 lei

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport6.jpg


parc3.jpg


parc4.jpg


scoala.jpg


parc5.jpg


parc7.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.