Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 18 din 25 mai 2006  Cu privire la : vânzarea prin licitație publică a două terenuri

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : vânzarea prin licitație publică a două terenuri

din domeniul privat al orașului Piatra Olt


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 4003/17.05.2006 al Biroului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

 • Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998;

 • Hotăr’rea Consiliului Local al orașului Piatra Olt nr.18/30.05.2003, privind aprobarea listei terenurilor din domeniul privat al orașului Piatra Olt

 • Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, cu modificările și completările ulterioare;

 • Raportul de evaluare nr.4063/18.05.2006, teren în suprafață de 1.000 mp

 • Raport de evaluare nr.4064/18.05.2006, teren în suprafață de 92.000 mp

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 lit. h și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a două terenuri din domeniul privat al orașului Piatra Olt, după cum urmează:

 • Teren intravilan situat pe strada Crizantemelor, în cvartalul 3/1, P26, în suprafață de 1.000 mp

 • Teren extravlan aferent construcțiilor zootehnice, situat în sat Criva de Sus, în suprafață de 92.000 mp, compus din parcelel 903 în suprafață de 52.200 mp, înscris la poziția 327 din lista terenurilor din domeniul privat al orașului Piatra Olt și parcela 927 în suprafață de 33.800 mp, înscrisă la poziția 328 în lista terenurilor din domeniul privat al orașului Piatra Olt.

Art.2. Se aprobă prețul minim de pornire la licitație pentru terenul în suprafață de 1.000 mp, în sumă de 980 lei și prețul minim de pornire la licitație pentru terenul în suprafață de 92.000 mp, în sumă de 20.000 lei.

Art.3. Licitația se va desfășura conform procedurii din Hotărârea de Guvern nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

Art.4. Taxa de participare la licitație este de 30 lei pentru teren în suprafață de 1.000 mp și 30 lei pentru teren în suprafață de 92.000 mp.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc2.jpg


scoala.jpg


gradinita.jpg


anl.jpg


parc3.jpg


palatul.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.