Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 17 din 25 mai 2006  Cu privire la : aprobare închiriere prin licitație publică a unui spațiu din domeniul public

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobare închiriere prin licitație publică a unui spațiu din domeniul public

Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 4004/17.05.2006 al Biroului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

  • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

  • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 lit. g și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 20,00 mp cu destinația farmacie umană, pe o durată de 5 ani, situat în incinta Dispensarului Piatra.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru licitație

Art.3. Se aprobă taxă garanție de participare în sumă de 300 lei

Art.4. Se împuternicește Primarul orașului Piatra Olt să semneze contractul de închiriere cu persoana câștigătoare a licitației.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
liceul.jpg


parc4.jpg


sport1.jpg


sport2.jpg


gradinita.jpg


spectacol.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.