Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 16 din 25 mai 2006  Cu privire la : aprobare lista de repartizare locuințe pentru tineri destinate închirierii

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobare lista de repartizare locuințe pentru tineri destinate închirierii


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 3449/26.04.2006 al Biroului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

 • Procesul Verbal nr.2021 / 03.03.2006 al Comisiei sociale constituită în baza HCL nr.21/30.06.2005;

 • Contestațiile înregistrate la Primăria Piatra Olt cu nr.2037 / 2006 și 2514/2006 și 2098/206;

 • Procesul Verbal nr.3374/20.04.2006 al comisiei sociale pentru analizarea contestațiilor

 • Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu privire la aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, privind înființarea Agenției Naționale cu modificările și completările ulterioare.

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 lit. g și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă lista de repartizare locuințe pentru tineri destinate închirierii, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 

ANEXA la HCL nr.16/2006


LISTA

SOLICITANȚILOR CARE AU ACCES LA LOCUINȚE PENTRU TINERI


Nr.

Crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

Nr. Cerere

Locul de muncă

Actele depuse la dosar

Vârsta

Punctaj

Obs.

1.

DIȚA COSTINEL

5013/03.09.2003

SC ROATA Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

27 ani

47


2.

UDRESCU ELIZA

4962/31.08.2004

RTFC Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

32 ani

47


3.

STANCU COSTEL

4303/28.07.2003

SNIF Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

34 ani

45


4.

TRIȚESCU FILOFTEIA

4366/31.07.2003

SC Pamir Textile Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

35 ani

44


5.

STROIE OLIMPIA

1222/19.02.2003

SC Pamir Textile Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

31 ani

44


6.

MANEA MARIA

6363/31.10.2003

RTFC Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

35 ani

44


7.

ISPAS ADRIANA

3805/30,06,2003

SC BKE Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

31 ani

43


8.

ANGHELINA MIRELA

2418/21.04.2005

Liceul Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

26 ani

43


9.

MĂGALĂ DIANA MARIANA

314/21.01.2003

Liceul Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

29 ani

43


10.

CONSTANTIN ILIE AUREL

4263/28.07.2003

SC MARCONF Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

27 ani

42


11.

PĂUN ILIUȚĂ

4312/29.07.2003

M&B Securryty

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

28 ani

42


12

VOICU MIHAELA

2244/30.03.2004

RTFC Craiova, Stația Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

29

40


13.

CĂLIN A IONEL

1058/09.02.2005

District 11 Poduri Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

27 ani

37


14.

KANTOR MARTIN

4089/27.06.2005

Primăria Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

22 ani

34


15.

ISTRATE MIHAELA SORINA

4743/22.07.2005

SC CRISTINA JUNIOR SRL Piatra Olt

 • Adev salariat

 • Copie carte de muncă

 • Declarație notar, BI autentif.

22 ani

33 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
liceul.jpg


parc3.jpg


scoala.jpg


palatul.jpg


parc5.jpg


parc1.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.