Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 14 din 08 mai 2006  Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 3420/25.04.2006, al Compartimetului Contabilitate;

 • Legea Bugetului de Stat nr.379/2006;

 • Adresa nr.93/5428/14.04.2006 a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.;

 • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin.2 și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2006 cu suma de 235 mii lei, după cum urmează:

mii lei

 1. TOTAL VENITURI ................................................................................... 235 lei

din care:

 • Impozit teren extravilan ....................................................................... 155 lei

 • Subv. de la alte nivele ale adm. publice (străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de locuințe noi) .............................................. 80 lei

 1. TOTAL CHELTUIELI ............................................................................... 235 lei

din care:

 1. Cap. 51.02 ,,Autorități publice’’ ............................................................ 90 lei

Din care:

 • Furniture de birou (chitanțiere fiscale, Hârtie xerox) ............................ 3 lei

 • Iluminat ................................................................................................ 15 lei

 • Telefon ................................................................................................. 2 lei

 • Alte cheltuieli materiale (BCF, piese auto, drapele) .............................. 20 lei

 • Obiecte inventar (mobilier primărie) ..................................................... 20 lei

 • Reparații capitale (tâmplărie aluminiu) ................................................. 30 lei

b) cap. 70.02 ,,Servicii și dezv. Publică’’ ......................................................... 145 lei

din care:

 • Cheltuieli de capital (sistematizare verticală și drumuri blocuri ANL).... 80 lei

 • Utilități sală de sport ........................................................................... 65 lei

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Direcția Finanțelor Publice Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Trezoreriei Slatina

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
joaca1.jpg


sport6.jpg


spectacol.jpg


sport3.jpg


gradinita.jpg


gradinita2.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.