Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 12 din 18 aprilie 2006  Cu privire la : măsuri privind combaterea marginalizării sociale și acordarea unor ajutoare de urgență

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : măsuri privind combaterea marginalizării sociale și acordarea unor ajutoare de urgență


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Cererea numitului STAN N. NICOLAE nr.2619/24.03.2006

 • Cererea numitei CIOCOTOIU FELICIA nr.2620/20.03.2006

 • Cererea numitului RADU CIUCUREL nr.1841/27.03.2006

 • Cererea numitului STOICA VALENTIN nr.3227/14.04.2006

 • Cererea numitei NISTOR LIZICA prin care solicită internarea mătușii la un cămin de bătrâni;

 • Anchetele sociale efectuate la domiciliul sus numiților;

 • Referatul compartimentului Asistență Socială, privind numita STATIE ELENA;

 • Raportul de specialitate nr.3049/07.04.2006 al Biroului Administrație Publică Locală;

 • Prevederile Legii nr.116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • Prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată;

 • Dispozițiile H.G. nr.1099/2001, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001;

Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 lit. și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă suma de 960 RON, respectiv 120 RON/lună, reprezentând diferența de plată la căminul – spital de bătrâni pentru internarea numitei NISTOR FLOAREA.

Art.2. Se aprobă suma de 400 RON, respectiv 50 RON/lună, reprezentând diferența necesară pentru internare la căminul – spital de bătrâni a numitei STATIE ELENA.

Art.3. Se aprobă suma de 10000 RON pentru numitul STOICA VALENTIN

Art.4. Se împuternicește primarul orașului Piatra Olt să semneze contractul de închiriere cu persoana câștigătoare a licitației publice.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Comisiilor din cadrul Consiliului Local

 • Compartimentelor interesate

Presedinte de sedinta,

Laurentiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
gradinita2.jpg


parc3.jpg


joaca1.jpg


parc8.jpg


sport3.jpg


parc5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.