Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 10 din 30 martie 2006  Cu privire la : aprobarea tarifelor suplimentare pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport în vederea folosirii drumurilor aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Piatra Olt de către transportatorii ce utilizează mijloace de transport ale căror tonaje pe osie și/sau gabarite depășesc limitele prevăzute de lege

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobarea tarifelor suplimentare pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport în vederea folosirii drumurilor aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Piatra Olt de către transportatorii ce utilizează mijloace de transport ale căror tonaje pe osie și/sau gabarite depășesc limitele prevăzute de lege


Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr.2669/24.03.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

 • Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1702/2005;

 • Prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • Prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul contravențiilor;

 • Avizul favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.109, alin.(1) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,


H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1. Se aprobă tarifele suplimentare pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport în vederea folosirii drumurilor aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Piatra Olt, de către transportatorii ce utilizează mijloace de transport ale căror tonaje pe osie și/sau gabaritice depășesc limitele prevăzute de lege potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Tarifele prevăzute la anexa 1 se plătesc la eliberarea autorizațiilor speciale de transport înaintea folosirii de transportatori a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Piatra Olt și intră în vigoare de la data de 01.04.2006

Art.3. Limitele de tonaj pentru care se percep tarifele sunt cele menționate în Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Sumele încasate în urma aplicării tarifelor prevăzute în anexă, constituie venituri la bugetul propriu al Primăriei orașului Piatra Olt.

Art.5. Eliberarea autorizațiilor speciale de transport se face de către Primarul orașului Piatra Olt prin biroul Urbansm și Amenajarea Teritoriului.

Art.6. Se scutesc de la palata tarifelor de transport:

 • unitățile bugetare de administrare a drumurilor publice

 • unitățile Ministerului Apărării Naționale

 • unitățile de asistență socială și educație (școli, creșe, grădinițe, aziluri, etc.)

 • unitățile de cult (biserici, mănăstiri).

Art.7. Unitățile de transport care au în dotare mijloace de transport ce depășesc gabaritele admise și greutățile totale sau pe osii, au obligația de a anunța administratorul drumurilor pentru luarea acestora în evidență în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.8. (1) Utilizatorii drumurilor aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Piatra Olt care nu se conformează prezentei hotărâri și vor trimite în trafic mijloace de transport ce depășesc limitele maxime de greutate și gabarit fără să plătească tarifele speciale de transport și nu vor fi găsiți în urma controalelor făcute de administratorul drumurilor împreună cu poliția rutieră vor fi sancționați contravențional conform prevederilor OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor și OG nr.2/2001 privind regimul contravențiilor.

 1. Delegatul administratorului drumurilor județene și comunale va întocmi și elibera autorizație specială de transport prin aplicarea tarifelor la cursul leu/Euro din ziua respectivă și va întocmi proces – verbal de contravenție în urma controlului în trafic, pe baza documentelor ce însoțesc transportul.

 2. Refuzul transportatorilor de a se supune cântăririi autovehiculelor aflate în trafic se sancționează conform OG nr.26/2003 privind modificarea și completarea OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

 3. Modul de calcul se va face conform Ordinului Ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România și alte state, care depășesc masa totală maximă admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România nr.1981/2002, anexa nr.1

Art.9. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Presa locală

 • Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 

ANEXA 1 la HCL nr. 10 / 2006


TARIFE SUPLIMENTARE

de utilizare a drumurilor județene și comunale aplicabile transporturilor ale căror vehicule sunt înmatriculate în România și depățesc masa totală admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime admise la circulația pe drumurile județene din România


Nr.

Crt.

Denumire tarif

unitate de

calcul

Tarif unic (Euro)

1.

Emitere autorizație specială, traseu și condiții de parcurs

Tarif / document

20,00

2.

Depășirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de osii sau de roți

Masa totală reală de (tone)

16,1 – 20,0

Tarif x km

0,20

20,1 – 25,0

0,25

25,1 – 30,0

0,30

30,1 – 35,0

0,35

35,1 – 40,0

0,40

40,1 – 45,0

0,45

45,1 – 50.0

0,5

50,1 – 55,0

0,55

55,1 – 60,0

1,2

Peste 60

1,2 euro + 0,1 euro pentru fiecare 0,1 – 5,0 tone peste masa totală maximă admisă

3.

Depășirea masei max. admise

pe axe, indiferent de

nr. de osii sau de roți

Axa simplă

cu (tone)


Tarif x km

Suspensii

pneumatice sauechivalente


Alte suspensii

decât cele

pneumatice

sau echivalente


0,1 – 0,5

0,08

0,22

0,33

0,78

1,19

1,74

2,31

Tarifele prevăzuite pentru suspensiile penumatice x 1,25

0,6 – 1,0

1,1 – 1,5

1,6 – 2,0

2,1 – 2,5

3,1 – 3,0

3,1 – 3,5

Peste 3,5

2,31+1,0 euro pentru fiecare 0,1 – 0,5 tone

Tarifele prevăzute pentru suspensiile pneumatice x 1,5

Axă dublă cu (tone)

0,1 – 0,5

Tarif x km

0,2

0,27

0,55

0,82

1,1

1,44

1,76

Tarifele prevăzuite pentru suspensiile penumatice x 1,25

0,6 – 1,0

1,1 – 2,0

2,1 – 3,0

3,1 – 4,0

4,1- 5,0

5,1 – 6.0

Peste 6,0

1,76+1,5 euro pentru fiecare 0,1 – 1,0 tone

Tarifele prevăzute pentru suspensiile pneumatice x 1,3Axă triplă cu (tone)

0,1 – 0,5

Tarif x km

0,3

Tarifele prevăzuite pentru suspensiile penumatice x 1,25

0,6 – 1,0

0,36

1,1 – 2,0

0,53

2,1 – 3,0

0,88

3,1 – 4,0

1,22

4,1 – 5,0

1,56

5,1 – 6,0

1,95

6,1 – 7,0

2,35

Peste 7,0

2,35+1,0 euro pentru fiecare 0,1 – 1,0 tone

Tarifele prevăzute pentru suspensiile pneumatice x 1,5

4.

Depățirea dimensiunilor maxime admise

Lungime cu

(metri)

Fiecare 0,01 – 1,0

Tarif x km

0,03 euro+0,05 euro pentru fiecare 0,01–1,0 mLățime cu

(metri)

0,01 – 2,0


0,1 euro pentru fiecare 0,01 – 0,5 m
Peste 2,0


0,03 euro + 0,05 euro pentru fiecare 0,01 – 1,0 mÎnălțime cu

(metri)


0,01 – 2,0

Tarif / operație

20,00

Peste 2,0


 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc6.jpg


palatul.jpg


sport6.jpg


sport2.jpg


scoala.jpg


joaca1.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.