Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 9 din 30 martie 2006  Cu privire la : vânzarea unui teren din domeniul privat al orașului Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : vânzarea unui teren din domeniul privat al orașului Piatra Olt

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr.2502/21.03.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acestea nr.213/1998;

  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Piatra Olt nr.18/30.05.2003, privind aprobarea listei terenurilor din domeniul privat al orașului Piatra Olt;

  • Hotărârea Guvernului României nr.841/1995, cu modificările și completările ulterioare;

  • Raportul de evaluare nr.2501/21.03.2006;

  • Avizul favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, lit. ,,h’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă vânzarea unui teren din domeniul privat al orașului Piatra olt, sat Criva de Sus în suprafață de 23.500 mp., compus din parcelele 932 în suprafața de 11500 mp, înscrisă la poziția 233 în lista terenurilor din domeniul privat al orașului Piatra Olt și parcela 934/1 în suprafața de 12.000 mp înscrisă la poziția 293 în lista terenurilor din domeniul privat al orașului Piatra Olt.

Art.2. Se aprobă prețul minim de pornire la licitație al terenului menționat la art.1, în sumă de 7.000 lei.

Art.3. Licitația se va desfășura conform procedurii din Hotărârea de Guvern nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

Art.4. Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport1.jpg


spectacol.jpg


parc7.jpg


gradinita2.jpg


parc8.jpg


liceul.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.