Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 7 din 30 martie 2006  Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al orașului Piatra Olt cu Consiliile locale ale municipiilor și orașelor din județul Olt și cu Consiliul Județean Olt, pentru promovarea proiectului ,,Managementul integrat al deșeurilor în județul Olt’’ în vederea finanțării din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al orașului Piatra Olt cu Consiliile locale ale municipiilor și orașelor din județul Olt și cu Consiliul Județean Olt, pentru promovarea proectului ,,Managementul integrat al deșeurilor în județul Olt’’ în vederea finanțării din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene


Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr.2768/29.03.2006;

  • Adresa Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. F119/20.03.2006;

  • Prevederile art.31, alin.(1), (3) și (4) din Ordonanța de Urgență 45/2003 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Avizul favorabil al Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin. 2 lit. ,,y’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al orașului Piuatra Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor și orașelor din județul Olt, pentru promovarea proiectului: ,,Managementul integrat al deșeurilor din județul Olt’’ în vederea finanțării din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

Art.2. Se împuternicește primarul orașului Piatra Olt, să semneze Convenția de Asociere.

Art.3. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează activitatea.

Art.4. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Consiliului Județean Olt

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc1.jpg


parc4.jpg


parc2.jpg


sport2.jpg


parc6.jpg


sport3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.