Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 4 din 27 februarie 2006  Cu privire la : modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/04.11.2005 privind modificare preț vânzare balast

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/04.11.2005 privind modificare preț vânzare balast


Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr.1126/02.02.2006;

Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 lit. ,,h’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Hotărârea Consiliului Local nr.39 / 04.11.2005 cu privire la modificare preț vânzare balast se modifică după cum urmează:

  1. art.1 va avea următorul cuprins: ,,se va aproba prețul minim de vânzare al balastului extras din balastierele Piatra I și Criva aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Piatra Olt la suma de 4,72 lei/mc (fără TVA), 5,6168 lei/mc (cu TVA), începând cu data de 01.03.2006’’

  2. art.4 va avea următorul cuprins: ,,se împuternicește primarul orașului Piatra Olt să semneze contractele de vânzare balast sau adiționalele la contractele existente’’.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Piatra Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Aurel BERINDEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc3.jpg


palatul.jpg


parc2.jpg


liceul.jpg


parc7.jpg


anl.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.