Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 2 din 26 ianuarie 2006  Cu privire la : Listă inventariere și administrare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : Listă inventariere și administrare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Piatra Olt

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

 • Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

 • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Procesul verbal de afișaj nr.61 din 30.12.2005, al Proiectului de Hotărâre privind Listă inventariere și administrare a bunurilor care aarțin domeniului public și privat al orașului Piatra Olt;

 • Adresa emisă de Instituția Prefectului Județul Olt, nr.89/06.01.2006;

 • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, lit. ,,f’’ și art.124 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Listă inventariere și administrare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Piatra Olt, conform anexelor.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Consiliul Județean Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Comisiilor din cadrul Consiliului Local

 • Compartiment Contabilitate

Presedinte de sedinta,

Aurel BERINDEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
scoala.jpg


parc8.jpg


spectacol.jpg


palatul.jpg


parc3.jpg


liceul.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.